TPV pridobil status AEO

TPV je danes pridobil status pooblaščenega gospodarskega subjekta AEO (ang. Authorised Economic Operator).

Program AEO je del svetovne pobude, da se zagotovi varnost celotne dobavne verige. Glavni namen je izboljšati varnost na zunanjih mejah Unije in hkrati pospešiti pretok blaga s poenostavljenimi carinskimi postopki in uporabo informacijske tehnologije.

Status AEO prinaša gospodarskim subjektom, ki izpolnjujejo pogoje in merila ugodnosti v obliki olajšanja carinskih kontrol glede varstva in varnosti in/ali poenostavitev v skladu s carinskimi predpisi:

  • opredeljeni so z nižjo stopnjo tveganja v sistemu za analizo tveganja;
  • fizični pregledi in pregledi dokumentov se pri izvajajo redkeje kot pri ostalih gospodarskih subjektih;
  • če bo določen fizični pregled pošiljke, imajo prednost pred ostalimi;
  • podpisi različnih sporazumov o medsebojnem priznavanju statusov AEO med EU in partnerskimi državami omogočijo hitrejši postopek tudi v tretjih državah;
  • manjše zahteve glede podatkov v izstopnih in vstopnih skupnih deklaracijah za imetnike potrdila AEO – varstvo in varnost;
  • ugodnejši položaj pri uporabi poenostavljenih carinskih postopkov.

Navedeno pomeni, da lahko carinske formalnosti imetniki potrdil AEO opravljajo hitreje kot ostala podjetja. Pooblaščeni gospodarski subjekti so po svetu spoznani kot varni in zanesljivi poslovni partnerji v mednarodni trgovini.

Potrdilo AEO je iz rok direktorja Finančnega urada Novo mesto Milana Kelherja in v prisotnosti Vladimirja Gregorja Bahča in  danes prejel mag. Marko Gorjup.