TPV prejel zahvalo in posebno diplomo ob dvajseti obletnici PRSPO

V okviru 37. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, ki je ta teden potekala v Portorožu, je bil četrtek, 22. marec, posvečen odličnosti poslovanja. Ta dan je potekal tudi dogodek z naslovom »Poslovna odličnost organizacij«, ki ga soorganizirajo Fakulteta za organizacijske vede Kranj, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Urad RS za meroslovje, Ministrstvo za javno upravo, Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtna zbornica Slovenije.

Ob 20. obletnici sprejetja Zakona o priznanju RS za poslovno odličnost (PRSPO) in podelitve prvega priznanja PRSPO, so na svečani slovesnosti posebno pozornost namenili tudi petnajstim dosedanjim zmagovalcem PRSPO. Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost je najvišje državno priznanje na področju kakovosti poslovanja, kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti ter stalnih izboljšav, ki delajo Slovenijo uspešno in konkurenčno. Prejemniki priznanj so pomemben ambasador in vzor poslovne odličnosti v Sloveniji. V zahvalo za podporo in sodelovanje na področju poslovne odličnosti so jim podelili priložnostne listine. Dosedanjim prejemnikom priznanj se je letos pridružil Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana.

Med prejemniki tega najvišjega državnega priznanja je tudi TPV, ki ga je prejel leta 2011. Na včerajšnji svečanosti smo prejeli kar dve listini. Zahvalo ob dvajseti obletnici PRSPO za prispevek k odličnosti v Sloveniji, podan z lastnim zgledom in ugledom, poleg tega pa še Diplomo ob dvajseti obletnici PRSPO za poseben prispevek pri vključevanju zaposlenih v ocenjevalno komisijo.

TPV se je z modelom odličnosti srečal že takoj ob začetku uvajanja v Sloveniji (1997-1998). Model je bil prepoznan kot nadgradnja standardom kakovosti, saj je nudil širši pogled na delovanje podjetja. TPV je razvoj odličnosti vseskozi podpiral z aktivnim vključevanjem ocenjevalcev v postopke ocenjevanja (Bukovec, Košak, Gorjup, Erenda, Jevšček, Petrič), kar je pomembno vplivalo na uvajanje pristopov v razvoj podjetja. Leta 2007 je bila na strateški konferenci sprejeta odločitev, da se obstoječi sistemi vodenja nadgradijo načeli odličnosti EFQM. V obdobju 2008 in 2009 sta se nato izvedli dve interni samooceni, leta 2010 pa je bila izdelana in oddana prva vloga na razpis PRSPO. TPV je postal finalist in dobil diplomo za posebne dosežke na področ¬ju inovativnosti in uč¬enja, leta 2011 ob drugi oddaji vloge pa nato tudi prejemnik priznanja PRSPO. Z uporabo modela EFQM kot podlage za razvoj in izboljšanje (posodobitev strategije, sprememba vizije in poslanstva) v TPV-ju nadaljujemo tudi po prejemu nagrade.

TPV že vrsto let aktivno deluje na področju razvoja in promocije področja poslovne odličnosti. Mag. Marko Gorjup, direktor – predsednik poslovodstva je član Odbora PRSPO, ki mu predseduje Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo. Pred Gorjupom je to funkcijo opravljal Vladimir Gregor Bahč. Anton Petrič, direktor sistemov vodenja in gonilna sila razvoja tega področja v TPV, pa je aktualni predsednik Razsodniške skupine PRSPO. Na dogodku je aktivno sodeloval tudi kot moderator okrogle mize »Ekosistem poslovne odličnosti – podpora države, dosežki in izzivi«.