TPV prejel dve zlati in dve srebrni priznanji za najboljše inovacije GZ Dolenjske in Bele krajine

Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine je letos že devetič zapored zbirala inovacijske predloge in med njimi izbrala tiste, ki so prejeli priznanja za najboljše inovacije Dolenjske in Bele krajine za 2016. Na deveti razpis za izbor najboljših inovacij je prispelo 31 predlogov. Komisija je predloge ocenjevala glede na inventivno raven, gospodarske rezultate in napovedi, trajnostni in okoljski vidik ter na podlagi zapisanega v prijavah, je ocenila, da si 12 inovacij zasluži zlato priznanje, 13 srebrno, 2 bronasto in 4 navadna priznanja. Predsednik zbornice Jože Colarič je včeraj, 7. junija, podelil priznanja najboljšim dolenjskim in belokranjskim inovatorjem. TPV je prejel dve zlati priznanji za inovaciji:

Implementiranje “lightweight” konstrukcijske rešitve s pomočjo korektivne metode končnih elementov pri razvoju nosilca bloka elektronskega sistema za nadzor stabilnosti
Avtorji: Boštjan Dobovšek, mag. Rajko Marinčič, Jože Pečavar

Glede na sodobne trende v avtomobilski industriji je pri snovanju novih izdelkov veliko pozornosti namenjene zmanjševanju teže izdelkov, zniževanju stroškov proizvodnje, izboljševanju karakteristik izdelkov ter zmanjševanju obremenitev na okolje. Pri snovanju nosilca bloka elektronskega sistema za nadzor stabilnosti so bile združene inovativne rešitve s področja konstruiranja z upoštevanjem naprednih tehnoloških rešitev s področja izdelave. Pri razvoju novega izdelka smo z manjšimi popravki okolice izdelka (usklajeno s kupcem) uspeli najti rešitev z enim sestavnim delom. S premišljenim načrtovanjem izdelka in posnemanjem štancanja smo uspeli najti vrhunsko rešitev in s tem v najvišji možni meri izkoristili tehnološke zmožnosti progresivnega načina štancanja. Končni rezultat je:

  • znižanje teže za 55 %,
  • zmanjšanje števila komponent sestave (odpadejo dva odpreška in tri varilne matice),
  • zmanjšanje števila faz sestave (odpadejo varjenje med dvema odpreškoma, varjenje matic in dvotočkovna fiksna vijačna zveza),
  • protikorozijska zaščita se izvede samo na enem izdelku (prej sta bila to dva ločena sestavna dela),
  • zmanjšanje notranjih zalog zaradi manjšega števila proizvodnih faz.

Razvoj tankostenskega usmerjevalnika olja z implementacijo mehanskega oblikovnega spoja za povečanje trajno dinamične trdnosti
Avtorji: Jurij Švegelj, Stane Nemanič, Miroslav Podpečan

Z inovativnim pristopom smo rešili uganko spoja na vitalnem elementu 12-valjnega avtomobilskega motorja, ki je izpostavljen močnemu dinamičnemu utrujanju in visokim temperaturnim obremenitvam. Implementacija mehanskega hladnega spoja brez dodajanja materiala na usmerjevalniku olja je omogočila »lightweight dizajn« izdelka z uporabo tankih pločevin in ob znatnem znižanju mase (27 %) prispevala k občutnemu izboljšanju trajne dinamične trdnosti izdelka. Inovativno smo se lotili tudi zasnove proizvodnje izdelka, saj je ta v celoti izdelan v preoblikovalnem orodju. To smo dosegli z integracijo elementov spajanja v orodju in uporabo pocinkane pločevine. S to inovacijo smo prehiteli konkurenco in si odprli vrata v svet 8- in 6-valjnikov, pri čemer so pokazali še kanček več napredka z vpeljavo lahkih aluminijastih usmerjevalnikov.

Za inovacijo Napredni sistem za elektrouporovno varjenje v serijski proizvodnji je TPV prejel srebrno priznanje.
Avtorji: Matej Derganc, Veljko Goleš, Janko Kocjan, Marko Malnarič, Boštjan Piletič, Predrag Vučinić

Razvili smo napredni elektrouporovni varilni stroj TPV, ki predstavlja velik napredek v primerjavi z obstoječimi standardnimi rešitvami. Bistveni izzivi, ki jih inovacija rešuje, so obvladovanje in zmanjšanje stroškov nekakovosti ter povečanje zanesljivosti varjenja in posledično tudi zadovoljstva kupca izdelkov. Prednosti naprednega elektrouporovnega varilnega stroja TPV kateri je že v uporabi na PE Velika Loka so:

  • preprečevanje nedokončanih delovnih operacij,
  • nadzor parametrov varjenja,
  • zanesljivo obvladovanje in nadzor neskladnih proizvodov,
  • vodenje in nadzor pravilnega zaporedja vlagalnih in varilnih operacij in s tem odprava možnosti nenamerne napake operaterja ter izdelava nepopolnega izdelka,
  • minimiziran čas menjave orodij (180 s) in s tem povečana produktivnost,
  • zaznavanje prisotnosti sestavnih elementov, zaznavanje ustreznosti ter prava postavitev sestavnih elementov izdelka,
  • vizualna pomoč delavcu pri delu.

TPV je skupaj s Fakulteto za industrijski inženiring Novo mesto prejel srebrno priznanje za inovacijo Avtomatizacija prevoza polizdelkov v proizvodnji, kar kaže na zgledno sodelovanje med gospodarstvom in akademsko sfero.
Avtorji:  Danilo Marinč, mag. Domen Rajšelj, Janez Sluga, dr. Tomaž Savšek

Inovacija omogoča samodejno pomikanje vozičkov v čakalni vrsti pred kataforezno lakirnico. Pomikanje vozičkov na KTL liniji na PE Velika Loka, ki stojijo v čakalni vrsti, smo rešili z avtomatizirano dostavno linijo, ki temelji na zobatem pogonu. Ta se pomika po tirnici, ki je pritrjena v tla in postavljena med kolonami ter potiska celotno kolono vozičkov naprej. Pogon deluje samodejno s pomočjo vgrajenih senzorjev in aktuatorjev. Robustna zasnova pogona omogoča pomikanje do 15 vozičkov hkrati. Osnovni namen inovativne rešitve je popolnjevanje kolon, tako da ima operater vedno pred seboj na voljo voziček, ki ga potisne do robota, ta pa vstavi polizdelke v lakirnico.

Prejeta priznanja so dokaz in spodbuda za prave ideje, ki jih v TPV-ju ne manjka. Iskrene čestitke inovatorjem!