PE Brežice prejela srebrni priznanji za najboljše posavske inovacije

Gospodarska zbornica Slovenije oziroma njena območna zbornica Posavje v Krškem je v ponedeljek, 6. 6. 2016, podelila priznanja za letošnje inovacije regije Posavje. Podelili so dve zlati, pet srebrnih in tri bronasta priznanja.

TPV d.d. je na razpis prijavil dve inovaciji:

  • Inteligentni sistem oskrbe delovnih mest, avtorja Janez Sluga in Robert Simčič; Z inovativnim pristopom sta avtorja razvila sistem inteligentnega kanban-a. To je sistem oskrbe delovnih mest brez oskrbovalcev-operaterjev.  Zalogovna drča t.i. inteligentni zalogovnik na delovnem mestu je opremljen s senzorji za prepoznavanje minimalne, oziroma maksimalne zalogo na zalogovni drči. Pri minimalni zalogi I-zalogovnik pošlje zahtevo preko Wi-fi komunikacije na centralni sistem upravljanja (CSU). CSU sprejme zahtevo in pošlje zahtevo do avtomatsko vodenega vozila, katero kolekcijo mora dostaviti na delovno mesto. AGV avtonomno odpelje kolekcijo materiala do I-zalogovnika, kjer se samodejno razloži oz. dopolni zalogo na I-zalogovniku ter prevzame prazne zabojčke. AGV vrne prazne zabojčke na za to predvideno mesto, se razloži ter  čaka na novo zahtevo.
  • Pametno prijemalo, avtorji Miran Ferenčak, Boris Antolovič, Boštjan Vučajnk; Rezultat inovacije je »pametno« vpenjalno orodje za mehansko obdelavo na CNC rezkalnem stroju. Prijemalo komunicira s krmilnikom obdelovalnega centra, s čimer je  omogočena kontrola ustrezne konfiguracije orodja, za določen izdelek, kontrola prisotnosti obdelovancev in tehnoloških parametrov. V primeru odstopanja veličin od predvidenih se proces ustavi in označi neustrezen izdelek. Pametno prijemalo ima naslednje funkcije in prednosti:
   – nadzor nad kakovostjo obdelave,
   – hitra in varna menjava orodij,
   – izboljšana ergonomija delovnega mesta.
   Kakovost inovacije potrjuje dejstvo, da je rešitev že uspešno uporabljena v serijski proizvodnji.

Tudi komisija za inovacije na območni gospodarski zbornici  Posavje je prepoznala kakovost inovacij in obe nagradila s srebrnima priznanjema. Boris Antolovič, Miran Ferenčak, Robert Simčič,  Janez Sluga in Boštjan Vučajnk iskrene čestitke