TPV je pomemben partner v konzorciju MARTINA

Razvoj novih materialov je ključnega pomena za tehnološki in ekonomsko-socialni napredek družbe. Program MARTINA (MAteRiali in TehnologIje za Nove Aplikacije), katerega nosilec je Inštitut za kovinske materiale in tehnologije – IMT, je osredotočen na področje razvoja novih materialov kot končnih produktov. Globalni trendi razvoja materialov so usmerjeni v nove multifunkcionalne visokotrdnostne materiale, ki omogočajo razvoj novih aplikacij ob manjši porabi osnovnih surovin, manjši porabi energentov, z boljšo reciklabilnostjo in zmanjšanim vplivom na onesnaževanje okolja.

Cilj programa  je skozi celovit multidisciplinarni pristop raziskati možnosti razvoja novih naprednih več funkcionalnih materialov in tehnologij za nove zahtevne aplikacije. Program neposredno podpira prednostno področje (S)INDUSTRIJA 4.0 in domeno Razvoj materialov kot končnih produktov. Osnovni inovativni potencial programa in konzorcija partnerjev je v povezanosti treh ključnih področij: različnih materialov, novih orodjih ter inovativnih tehnologijah obdelave in predelave.

TPV bo kot član v konzorciju MARTINA ključen pri razvoju prototipov komponent za avtomobilsko industrijo, kjer bomo iz HSS jekla razvili gred sedeža, iz aluminija pa nosilec ESP. Ostali partnerji v projektu so še Impol, Kemijski inštitut, Kolektor, Metal Ravne, Razvojni Center Jesenice, Štore Steel, Talum, Tecos, Fakulteta za strojništvo in Naravoslovnotehniška fakulteta iz Ljubljane, Fakulteta za strojništvo iz Maribora, center odličnosti Vesolje-SI, Zavod za gradbeništvo Slovenije ter Zlatarna Celje.

Več o programu MARTINA se nahaja na povezavi:  www.martina-eu.net