4. Dan inovativnosti TPV

Inovativnost je področje, ki mu v Skupini TPV namenjamo posebno pozornost. Smo razvojni dobavitelj za najzahtevnejše kupce v avtomobilski industriji, zato se zavedamo, da so poznavanje trendov in izjemni napredki na področju inovativnosti pomembno gibalo napredka ter edina pot do konkurenčnosti. Skladno z zastavljeno vizijo »Povezujemo inovativne rešitve« v Skupini TPV stremimo k ustvarjanju kreativnega delovnega okolja in spodbujamo zaposlene k iskanju inovativnih rešitev, ki prispevajo k uspešnosti podjetja.

Dan inovativnosti TPV je vsakoletni dogodek na katerem predstavimo svoje aktivnosti in dosežke na področju inovativnosti v preteklem letu, obenem pa opozorimo na trende ter nove poglede in spoznanja na tem področju.
Letošnji dogodek se je v torek, 31. januarja, odvijal v Dolenjskem muzeju. Prireditev je otvoril mag. Marko Gorjup, direktor – predsednik poslovodstva TPV d.o.o., ki je v svojem uvodnem govoru poudaril izjemen pomen inovativnosti pri optimizaciji obstoječih proizvodnih in poslovnih procesov, predvsem pa pri pridobivanju novih poslov in doseganju konkurenčne prednosti na zahtevnem globalnem trgu avtomobilske industrije. TPV je na področju pridobivanja razvojnih poslov vsako leto uspešnejši. Postali smo prepoznaven razvojni in predrazvojni dobavitelj v avtomobilski industriji. Razvijamo izdelke za avtomobile, ki se bodo začeli proizvajati šele čez 5 let. Ponosni smo, da naši inovativnosti in razvojnim kompetencam zaupajo najzahtevnejši proizvajalci vozil za najprestižnejše blagovne znamke kot so BMW, Mercedez Benz, Rolls Royce, Jaguar, Renault, Volvo idr.

Krunoslav Šimrak, direktor Raziskovalno razvojnega sektorja je predstavil smernice inovativnosti v svetu ter rezultate in aktivnosti, ki smo jih dosegli na tem področju v letu 2016. V lanskem letu, smo zaposleni v Skupini TPV podali kar 2,6 predloga na zaposlenega, kar predstavlja 35 % rast glede na leto poprej. V prihodnosti bomo v Skupini TPV gradili na dveh ključnih stebrih – internih procesih inoviranja in globalnih tehnoloških trendih. Vpeljali bomo inovativno platformo, ki bo omogočala odprto inoviranje, prelivanje znanja znotraj in zunaj podjetja in filozofijo vitkega delovanja. S ciljem globalne prebojnosti bomo nadaljevali z raziskovanjem in uporabo »lightweight« materialov, nadalje razvijali področje avtomatizacije in se še intenzivneje priključevali trendu digitalizacije.

Vsako leto odbor za inovacijske predloge izbere najkoristnejši inovativni predlog posameznika in tima, ki ju še dodatno nagradi. Na slavnostni prireditvi so direktor – predsednik poslovodstva mag. Marko Gorjup, direktor – član poslovodstva dr. Ivan Erenda ter direktor Raziskovalno razvojnega sektorja Krunoslav Šimrak podelili priznanja in nagrade za najboljše inovacijske predloge. Odbor za inovacijske predloge je kot posameznik najbolj prepričal Bojan Gregorevčič s predlogom: Zamenjava kamer na rezalno gubalni liniji IBK fi18. Nagrado za najkoristnejši inovativni predlog tima pa so prejeli Toni Kambič, Mišo Pereško in Boštjan Piletič za rešitev: Vpeljava kolaborativnih robotov.

V skladu s strateškimi usmeritvami v Skupini TPV poleg inovativnih predlogov spodbujamo tudi nadaljnje izobraževanje zaposlenih. Priznanja, ki sta jih podelila mag. Marko Gorjup in mag. Martina Brec, direktorica Kadrovsko splošnega sektorja, so tako prejeli tudi vsi zaposleni, ki so v preteklem letu zaključili izobraževanje: Tilen Boršnar, Mitja Drenovec, Robert Jakofčič, Matej Jevšček, Aleksander Karlovčec, Igor Makovec, Jure Mohar, Matjaž Ogorevc, Sonja Pavše-Grabrijan, Maruša Petan, Žiga Plut, Krunoslav Šimrak in Boštjan Vučajnk.

Mag. Marko Gorjup in Vladimir Gregor Bahč, prokurist družbe TPV Group sta na koncu podelila še Nagrado Martina Severja za najboljše zaključno delo. Nagrado je v letošnjem letu prejel Žiga Plut za magistrsko delo: Modifikacija pritrdišča obese za osebno vozilo z zmanjšano maso (Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani).

Letos je bila s ščepcem inovativnosti začinjena tudi sama podelitev nagrad. Nagrade in priznanja je pripeljalo avtomatsko vodeno vozilo TPV Optimatik160, ki je plod lastnega razvoja in s katerim se v Skupini TPV s ponudbo celovitih rešitev za avtomatizacijo interne logistike aktivno priključujemo trendu Industrije 4.0.

Omenjeni trend je slikovito predstavil gostujoči predavatelj dr. Tomaž Perme in nas popeljal v tovarne bodočnosti. Dr. Aleš Pustovrh iz podjetja ABC Accelerator pa je predstavil možnosti povezav industrijskih podjetij s start up podjetji ter načine za povečanje inovativnosti znotraj podjetja skozi filozofijo start-up delovanja.

Da je TPV je inovativno podjetje potrjujejo tudi prejeta priznanja, ki jih tudi v preteklem letu ni manjkalo. Prejeli smo nacionalno srebrno priznanjem za inovativnost Gospodarske zbornice Slovenije, zlato in dve srebrni priznanji za inovativnost Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine in dve srebrni priznanji Območne gospodarske zbornice Posavje.
Da pa kljub vsemu niso pomembne samo novitete, pač je potrebno spoštovati tudi našo tradicijo, so opomnili glasbeni vložki. Moška vokalna skupina DECI, ki jo sestavlja devet izkušenih pevcev iz Mešanega pevskega zbora Pomlad, nas je z izborom tradicionalnih ljudskih pesmi opomnila na naše korenine.