Sprememba pravnoorganizacijske oblike in upravljanja družbe TPV

Napovedana sprememba pravnoorganizacijske oblike družbe TPV je bila dne 30. 6. 2016 vpisana v sodni register, s čimer je družba TPV d.o.o. postala univerzalni pravni naslednik družbe TPV d.d.

Istega dne je z vpisom novih zastopnikov v sodni register stopil v veljavo tudi sklep skupščine delničarjev (z dne 17. 6. 2016) o imenovanju poslovodstva družbe TPV d.o.o., s katerim je bil mag. Marko Gorjup imenovan za direktorja, ki zastopa družbo posamično in brez omejitev ter dr. Ivan Erenda za direktorja, ki zastopa družbo skupaj še z drugim direktorjem.

Dosedanji predsednik uprave Vladimir Gregor Bahč ostaja v aktivni lastniški vlogi kot prokurist družbe TPV GROUP d.o.o.