Danes odprta večnamenska pot med podjetjema TPV in Revoz

Zagotavljanje varnosti – tako varnosti uporabnikov naših izdelkov, varnosti naših zaposlenih kot tudi varnosti lokalnega okolja – je v TPV-ju vedno na prvem mestu. Zato smo kot družbeno odgovorno podjetje pristopili k projektu ureditve večnamenske poti, ki bo povezala Grm in Žabjo vas.

Nova pot – skupni projekt mestne občine Novo mesto, Revoza in TPV-ja – bo v prvi vrsti pomembna pridobitev za učence OŠ Grm iz Gotne vasi, Žabje vasi in Jedinščice, saj jim bo bistveno skrajšala vsakdanjo pot v in iz šole, predvsem pa bo njihova pot zdaj bistveno varnejša. Pot je namenjena tudi vsem drugim uporabnikom – pešcem in kolesarjem. Le ti so najranljivejši udeleženci v prometu, zato je za njihovo varnost potrebno poskrbeti še toliko bolje.

Kljub temu, da se je izvedba projekta sprva zdela nemogoča, saj med Revozom in TPV-jem na tem mestu poteka pomembna oskrbovalna povezava, smo za skupno dobro vsi skupaj naredili korak dlje in uspeli najti pravo rešitev ter dokazali, da s sodelovanjem lahko poskrbimo za optimalno sožitje v dobrobit vseh.

V okviru projekta se je tako izvedla nova povezava za peš in kolesarski promet v dolžini 260 m in širini 3 m, v asfaltni izvedbi. Ustrezno se je uredilo odvodnjavanje in prometna signalizacija ter javna razsvetljava. Prav tako so bile izvedene vse spremljajoče ureditve in zaščite kot so preureditev uvozov in dostopov, sanacija AB zidov, postavitev varovalne ograje idr.

Pot so danes skupaj s predstavniki podjetij TPV, Revoz in MONM otvorili otroci – udeleženci vsakodnevnega Pešbusa iz Žabje vasi na Grm.  Darko Janežič, direktor TPV Group d.o.o., ki je pri projektu sodeloval kot predstavnik TPV-ja je ob tem dejal: »Veseli nas, da bodo v zavetju dveh mogočnih industrijskih objektov varnejši tudi naši otroci in ostali krajani. Upamo, da je ta pot le začetek –  košček v mozaiku – in se bo kmalu nadgradila v celovito kolesarsko in peš povezavo okoli Novega mesta.«