5. Dan inovativnosti TPV

Dan inovativnosti TPV je vsakoletni dogodek na katerem Skupina TPV predstavi svoje aktivnosti in dosežke na področju inovativnosti v preteklem letu, obenem pa opozori na trende ter nove poglede in spoznanja na tem področju. Letošnji dogodek se je v torek, 13. februarja, odvijal v novem predstavitvenem prostoru Skupine TPV na Kandijski cesti 60. Prireditev je otvoril mag. Marko Gorjup, direktor – predsednik poslovodstva TPV d.o.o., ki je v svojem uvodnem govoru opozoril na pomen inovativnosti, ki nam v vse hitreje spreminjajočem se okolju omogoča hitro prilagajanje na spremembe in zagotavljanje konkurenčne prednosti. V TPV-ju se tega dobro zavedajo, zato že nekaj let sistematično razvijajo, spodbujajo in nagrajujejo inovativnost na vseh nivojih.

Inovatorje je na dogodku virtualno pozdravil tudi eden največjih in najbolj znanih slovenskih izumiteljev dr. Peter Florjančič, ki ima v lasti približno 400 patentov. S spodbudnimi besedami je nagovoril inovatorje in z občinstvom delil zanimive zgodbe in motive za rojstvo ideje o pršilcu na steklenički za parfum in avtomobilski zračni blazini, ki jo je skiciral že leta 1957.

Krunoslav Šimrak, direktor Raziskovalno razvojnega sektorja je predstavil tehnološke trende v avtomobilski industriji, ki so:  avtonomnost, elektrifikacija, povezljivost ter  souporaba vozil. Globalni indeks inovativnosti za leto 2017 je pokazal, da so med najbolj inovativnimi državami države (Švedska, ZDA, Nemčija, Velika Britanija), kjer so tudi TPV-jevi največji kupci. Le ti torej inovativnosti pripisujejo velik pomen in jo iščejo tudi pri svojih dobaviteljih, kamor spada tudi TPV.

Inovativnost je močno vpletena v vse delovne procese in miselnost zaposlenih v Skupini TPV. V preteklem letu je bil s strani zaposlenih oddan že 10.000 inovativni predlog, oz. 2,9 predlogov na zaposlenega. Število oddanih predlogov se vsako leto povečuje. V preteklem letu so zaposleni v TPV-ju oddali skoraj 3.000 inovativnih predlogov.  Odbor za inovacijske predloge vsako leto izmed prispelih predlogov izbere najkoristnejši inovativni predlog posameznika in tima, ki ju še dodatno nagradi. Na slavnostni prireditvi so direktor – predsednik poslovodstva mag. Marko Gorjup, direktor – član poslovodstva dr. Ivan Erenda ter direktor Raziskovalno razvojnega sektorja Krunoslav Šimrak podelili priznanja in nagrade za najboljše inovacijske predloge. Odbor za inovacijske predloge je kot posameznik najbolj prepričal Marko Malnarič s predlogom  Robotizacija izdelave izdelka za vozila Range Rover. Nagrado za najkoristnejši inovativni predlog tima pa sta prejela Srečko Basarac in Primož Kozan za predlog:  Študija izvedbe in vpeljava varovanja v orodju za preoblikovanje.

V skladu s strateškimi usmeritvami v Skupini TPV poleg inovativnih predlogov spodbujajo tudi nadaljnje izobraževanje zaposlenih. Priznanja, ki sta jih podelila mag. Marko Gorjup in mag. Martina Brec, direktorica Kadrovsko splošnega sektorja, so tako prejeli tudi vsi zaposleni, ki so v preteklem letu zaključili izobraževanje: Boštjan Piletič, Davor Tramte, Lea Gregel, Bernard Lesica, Borut Čeh, Marko Erjavec, Stefan Cvijanović.

Nagrado Martina Severja za najboljše zaključno delo sta podelila Mag. Marko Gorjup in Vladimir Gregor Bahč, prokurist družbe TPV Group in sicer Davorju Tramtetu za diplomska nalogo: 3D skeniranje in izdelava 3D modela na podlagi oblaka točk kot koraka v procesu vzvratnega inženiringa nihajne roke (Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto).

Na inovativen način je potekala tudi sama podelitev priznanj, saj je pri podelitvi  priznanja pomagal podajati  kolaborativni – sodelujoči robot. Prav tako je dogodek z inovativnostjo začinil glasbenik  Janez Dovč, ki je v odlomkih z glasbene predstave Tesla uporabljal inovativne instrumente od Tesla Coil, theremina do laserske harfe.

Gosta dneva  na dogodku sta bila Vedran Tare iz podjetja Rimac Automobili, ki je predstavil koncept razvoja električnega vozila in Robert Gril iz podjetja Universal Robots, ki je opozoril na novosti in trende na področju kolaborativnih robotov.

Da skrb za spodbujanje inovativnosti ni zaman, dokazuje tudi 10 nagrad za inovativnost, ki so jih v  TPV-ju prejeli v lanskem letu: dve srebrni priznanji Območne gospodarske zbornice Posavje, zlato in tri srebrna priznanja za inovativnost Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine, srebrno in bronasto priznanje Štajerske gospodarske zbornice, srebrno priznanje Gospodarska zbornica Slovenija ter zlato priznanje Udruga inovatora Karlovačke županije. V prihodnosti se bodo na področju inovativnosti še bolj intenzivno usmerili na področje avtomatizacije in robotizacije, digitalizacije, delovanje v oblaku, ter vpeljava odprte platforme inoviranja.