Zapelji se modro v zeleno

V mesecu aprilu, ko praznujemo dan zemlje, se odvijajo številni dogodki namenjeni osveščanju in dviganju zavesti o varovanju okolja. Vsak posameznik lahko veliko prispeva k ohranjanju čistejšega okolja, med drugim tudi  z uporabo vozil na alternativne pogone. In prav vozila na alternativne pogone se pod drobnogled vzeli študentje strojništva.  Na pobudo Univerze v Ljubljani, Fakultete za strojništvo so študentje v sodelovanju s partnerji: Skupino TPV, Šolskim centrom Novo mesto, Mestno občino Novo mesto in Mestno občino Ljubljana izvedli projekt »Zapelji se modro v zeleno«, kjer so dijakom, študentom in ostali zainteresirani javnosti predstavili alternative pogone (električna vozila, hibridna vozila, priključni hibridi).

V sredo, 6. aprila 2016, so mladi raziskovalci v sodelovanju s partnerji testirali slednja ekološka vozila: Renault ZOE, Renault Kangoo Z.E., BMW i3, Golf GTE, Toyota RAV4 Hybrid, Toyota Prius Hybrid, Toyota Yaris Hybrid, Toyota Auris Hybrid. Z vozili so se testno in okolju bolj prijazno zapeljali od Novega mesta do Ljubljane. Zbirno mesto je bilo pred mestno hišo Novo mesto, kjer jih je sprejel novomeški župan Gregor Macedoni in direktor TPV Centra Vladimir Bahč. Mladi raziskovalci so s testno vožnjo nadaljevali proti Ljubljani in med vožnjo izvajali meritev, ki jih bodo uporabili v nadaljnjem študijskem procesu. Z vožnjo so zaključili pred Fakulteto za strojništvo, kjer jih je pričakal dekan Fakultete za strojništvo prof. dr. Branko Širok in številni profesorski zbor. Sledila je predstavitev električnih, priključno hibridih in hibridnih vozil dijakom, študentom in profesorskem zboru.  Namen projekta je bil  seznanitev študentov in ostale javnosti z alternativnimi vozili. S projektom so želeli opozoriti na pomen okoljsko zanimivega programa, s katerim lahko vsakdo izmed nas prispeva k varovanju okolja.

Mestna občina Novo mesto spodbuja razvijanje e-mobilnost, na kar kaže vzpostavljena polnila postaj za vozila na električni pogon, ki se nahaja v mestnem jedru. Prav tako imajo željo, da v dveh do treh letih občinski vozni park popolnoma opremijo z električnimi vozili. Z namenom spodbujanja e-mobilnosti so se tudi pridružili projektu Zapelji se modro v zeleno. Skupina TPV se je ideji priključila zaradi široke ponudbe električnih in hibridnih vozil, ki jih imajo v njihovi prodajni paleti in znanjem s področja alternativnih pogonov, ki ga lahko ponudijo vedoželjnim mladim. Direktor TPV Centra Vladimir Bahč je izpostavil, da so želeli študente seznaniti z novimi alternativnimi pogoni, tako električnimi kot hibridnimi, ki so trenutno na trgu. Prav tako so želeli informirati dijake Šolskega centra Novo mesto z novimi tehnologijami, saj razvoj hitro napreduje. Mladi predstavljajo potencial na omenjenem področju, zato je nujno, da jim ponudimo razpoložljiva vozila za izvajanje raziskav in jim omogočimo sledenje trendom, ki se odvijajo na področju alternativnih pogonov.

Vozila na alternative vire so prav gotovo so naša prihodnost in bodo v prihodnje zavzemala vse večji tržni delež. Hibridna in električna vozila si lahko ogledate in testirate vsak dan v TPV Centru in TPV Avtu na Kandijski cesti 60.