Prejeli smo Priznanje za vzoren primer ravnanja s človeškimi viri GZ Dolenjske in Bele krajine 2014

Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine spodbuja vzorno ravnanje s človeškimi viri na Dolenjskem in v Beli krajini, saj želi tudi na ta način povečati konkurenčnost gospodarstva regije ter omogočiti predstavitev domačih vzornih praks. V ta namen je v četrtek, 22. oktobra 2015, na Otočcu potekal 8. dan ravnanja s človeškimi viri z naslovom ”Biti prodoren, odločen, drugačen”, na katerem so podelili Priznanje za vzoren primer ravnanja s človeškimi viri Dolenjske in Bele krajine za leto 2014.

Izmed vseh prispelih prijav je komisija priznanje podelila TPV-ju  in svoj izbor utemeljila: ”komisija je soglasno odločila, da se za leto 2014 podeli Priznanje za vzoren primer ravnanja s človeškimi viri GZDBK podjetju TPV trženje in proizvodnja opreme vozil d. d. Priznanje se tej gospodarski družbi, ki je vpeta v svetovno avtomobilsko industrijo, dodeli za celovito upravljanje procesa človeških virov z definirano nadgradnjo sistema razvoja kadrov; pri tem družba uporablja metode ciljnega vodenja, metode 360 stopinj povratne informacije in analizo razvoja kadrovskih potencialov ter planiranja nasledstev. S tem so v družbi povezali eno od ključnih strateških usmeritev “kompetentni sodelavci z željo po uspehu” z aktivnostmi skrbno načrtovanega dela z ljudmi v smeri razvoja kariere, večje zavzetosti za delo in s tem večje učinkovitosti ter uspešnosti pri delu.”

Direktor GZDBK Tomaž Kordiš in podpredsednica komisije Mojca Novak sta priznanje izročila direktorici Kadrovsko splošnega sektorja ge. Martini Brec, ki je ob prejemu priznanja izpostavila, da smo prejeli že veliko priznanj na področju izboljšav delovnih procesov in strojev, preoblikovanje materialov … Nismo pa še prejeli priznanja za vzorno ravnanje z ljudmi oz. zaposlenim, zato smo le-tega še toliko bolj veseli.

Ob tej priložnosti se je direktorica Kadrovsko splošnega sektorja, Martina Brec, zahvalila upravi TPV za popolno podporo kadrovski funkciji pri vpeljevanju novih metod in orodij na področju razvoja zaposlenih ter vodjem za sprejemanje in sodelovanje pri vpeljavi le-teh v vse delovne procese.