Med letošnjimi prejemniki Nahtigalovih priznanj tudi naši sodelavci

Univerzitetno raziskovalno središče Novo mesto je v petek, 26. 9. 2014, že četrtič podelilo Nahtigalova priznanja, katerih namen je dvig raziskovalne kulture na področju Dolenjske in Bele krajine in opozarjanje na odlične dosežke posameznikov in skupin na področju raziskovalnega dela in mentoriranja mladih.

Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto podeljuje Nahtigalova priznanja za ustvarjalne dosežke dijakov in študentov z namenom spodbujanja mladih za raziskovalno delo, nadalje priznanje za raziskovalne in inovacijske dosežke za delo raziskovalcev in razvojnikov v podjetjih ter drugih ustanovah, priznanje za mentorsko delo z mladimi in priznanje za življenjsko delo za uveljavljene raziskovalce, ki so svojo poklicno pot posvetili napredku raziskovalnega dela in promociji znanosti.

Nahtigalova priznanja so poimenovana po novomeškem rojaku, akademiku Rajku Nahtigalu. Nahtigal, sicer doktor slavistike in predavatelj na Dunaju in v Gradcu v prvih letih 20. stoletja, je eden od ustanoviteljev Univerze v Ljubljani in eden od dveh prvih profesorjev slavistike njene filozofske fakultete, kjer je bil v študijskem letu 1919-20 tudi prvi dekan. Od 7. oktobra 1938 je bil redni član Akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani, ki jo je od njenega prvega zasedanja do razrešitve 27. junija 1942 v času italijanske okupacije tudi vodil. Do upokojitve leta 1953 je ves čas predaval in izdajal znanstvena dela tako doma kot v tujini.

Med letošnjimi dobitniki Nahtigalovih priznanj so tudi Jurij Švegelj, Blaž Blatnik in Toni Kambič.

Obrazložitve

Jurij Švegelj – Zlato priznanje

V okviru magistrskega dela “Sistem za dvig in približanje vzglavnika glavi potnika pri naletu od zadaj” je Jurij Švegelj pod mentorstvom izr. prof. dr. Jerneja Klemenca na Fakulteti za strojništvo in v podjetju TPV razvil popolnoma nov mehanski sistem za preprečevanje poškodb vratnega dela hrbtenice v avtomobilskih nesrečah. V podjetju TPV izdelan prototip sistema, je vzbudil zanimanje podjetij, kot so Toyota, BMW in Nissan.  Jurij Švegelj se je z raziskovalnim delom ukvarjal že v osnovni in srednji šoli, kjer je za svoje udejstvovanje na področju matematike, fizike, kemije in gradbene mehanike prejel več priznanj in nagrad, med študijem na Fakulteti za strojništvo pa je bil med najboljšimi študenti svoje generacije.

Blaž Blatnik – Bronasto priznanje

Blaž Blatnik je v okviru svojega diplomskega dela z naslovom “Razvoj sistema za ročno po-prilagoditev vzglavnika za avtomobilski sedež s samodejno nastavitvijo vzglavnika” pod mentorstvom izr. prof. dr. Jerneja Klemenca na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani in v podjetju TPV na podlagi mednarodnih varnostnih standardov in aplikativnih zahtev samostojno skonstruiral in optimiziral namenski mehanizem, ki preprečuje poškodbo hrbtenice pri avtomobilski nesreči, in ki ga bo podjetje TPV tržilo na mednarodnem trgu. Za svoje delo je prejel interno nagrado podjetja TPV, njegovo delo pa je bilo omenjeno tudi v objavah v medijih.

Toni Kambič – Bronasto priznanje

Toni Kambič je v diplomskem delu z naslovom “Analiza vpliva geometrijskih in materialnih parametrov na postopek krivljenja žice” pod mentorstvom izr. prof. dr.  Tomaža Pepelnjaka na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani in v podjetju TPV z orodji za modeliranje in simulacijo ter statistično analizo določil najprimernejši model za napovedovanja faktorja elastičnega izravnavanja in rezultate tudi eksperimentalno potrdil. Naloga ima veliko aplikativno vrednost na področju avtomobilske industrije in je prejela interno nagrado podjetja TPV, njegovo delo pa je bilo omenjeno tudi v objavah v medijih.

Povzeto po novici v medijih (URS NM)