Damjan Zupančič je prejemnik priznanja Logist leta

Slovensko logistično združenje (SLZ) oz. njegovi predhodniki že desetletje podeljujejo prestižno priznanje za naziv Logist leta. Priznanje Logist leta je najvišje slovensko strokovno priznanje najuspešnejšemu slovenskemu logistu, ki je s svojim znanjem in delom v preteklem letu dosegel izjemne dosežke na področju logistike.

V sredo, 5. aprila, so na družabnem delu Logističnega kongresa »Oskrbovalne verige v znanosti in praksi« razglasili Logista leta 2016. Letos je prejemnik častnega priznanja Damjan Zupančič, ki je poudaril, da je »priznanje namenjeno celotnemu ožjemu in širšemu timu sodelavcev ter poslovodstvu podjetja, saj razume potrebe logistike in jih podpira. Spodbudno je, da podjetje in stanovsko združenje prepoznava naše pravilne usmeritve in visoko strokovno delo na področju celovitega obvladovanja in razvoja logistike. Glavno vodilo vseh aktivnosti v logistiki je seveda zagotoviti odličen servis kupcu, z internimi aktivnostmi in projekti pa spremeniti dogmo o logistične aktivnostih kot neobhodnih in nujnih stroških poslovanja, v novo razmišljanje, da je lahko pravilno postavljena in vseskozi optimalna logistika tudi proces, ki ustvarja dodano vrednost.«

Priznanje se nanaša na več projektov in aktivnosti, katere smo izpeljali v preteklem obdobju in tudi na projekte, ki so v izvajanju. Vpetost področij logistike sovpada s smernicami in zakonitostmi četrte industrijske evolucije bolj znane kot INDUSTRIJA 4.0, ki se kot logični podsklop reflektira v vse bolj informatiziranih in avtomatiziranih procesih logistike (LOGISTIKA 4.0).

Damjan Zupančič je aktivni član Slovenskega logističnega združenja in v zadnjem času vse pogosteje tudi predavatelj na strokovnih predavanjih, konferencah in seminarjih. Direktor Logistike, je kot dobitnik najvišjega strokovnega priznanja v Sloveniji (SLZ), hkrati tudi nominiran v izbor logista leta pod okriljem evropske logistične zveze (ELA).

Damjanu iskreno čestitamo in mu želimo še naprej izjemne dosežke na področju logistike in uspešno reševanje logističnih izzivov.