6. Dan inovativnosti: TPV lansiral odprto platformo za pridobivanje idej

V letošnjem letu družba TPV praznuje 30. obletnico ustanovitve podjetja, zato je bil 6. Dan inovativnosti Skupine TPV, dogodek na katerem Skupina TPV predstavi svoje aktivnosti in dosežke na področju inovativnosti v preteklem letu ter opozori na trende ter novosti na tem področju, vsebinsko še posebej bogat.  TPV je ob tej priložnosti lansiral tudi lastno odprto platformo za pridobivanje idej in povezovanje z zunanjimi partnerji TPV Innovation Station.

Mag. Marko Gorjup, direktor – predsednik poslovodstva TPV d.o.o., je v svojem uvodnem nagovoru poudaril odločilni pomen inovativnosti pri zagotavljanju konkurenčnosti podjetij in z besedami »ko se združujejo inovativni umi, se ideje ne le seštevajo, ampak množijo« opozoril na potrebo po čim večji stopnji odpiranja in sodelovanja tudi na tem področju. V TPV-ju se tega dobro zavedajo, zato že nekaj let sistematično razvijajo, spodbujajo in nagrajujejo inovativnost na vseh področjih delovanja podjetja ter z vključevanjem vseh zaposlenih. Z današnjim dnem pa svoj sistem pridobivanja idej odpirajo tudi navzven z novo odprto platformo TPV Innovation Station in k soustvarjanju mobilnosti prihodnosti vabijo tako organizacije kot posameznike.

Ideji o povezovanju in odpiranju je pritrdil tudi osrednji govorec na dogodku, dr. Johannes Reindl, vodja strateškega inoviranja na področju nabave v BMW Group, ki je v svojem predavanju predstavil, kako inovacije vplivajo na spremembe v avtomobilski industriji ter kako to področje naslavlja BMW.

Predavanju je sledila okrogla miza z naslovom »Inovativna platforma in odprto inoviranje«,  pri kateri so sodelovali:  dr. Johannes Reindl, BMW Group, prof. dr. Marko Munih, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in prof. dr. Marko Jaklič iz Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Pod vodstvom Krunoslava Šimraka, direktorja Raziskovalno razvojnega sektorja v TPV so sogovorniki še podrobneje osvetlili  prednosti in možne načine sodelovanja in povezovanja na področju inoviranja ter odpiranja podjetij navzven. Zaključek okrogle mize se je s dramatičnim raketnim lansiranjem prelil v rojstvo TPV-jeve odprte inovativne platforme TPV Innovation Station. Le ta predstavlja osnovo inovativnega eko sistema, v katerem sodelujejo zaposleni, zunanji partnerji – fakultete, inštituti, startup podjetja, inkubatorji, TPV-jevi OEM kupci (proizvajalci vozil), dobavitelji, itd…- ter inovativni študenti in drugi posamezniki, ki jim bo TPV z novo platformo omogočil okolje, kjer njihove ideje lahko dozorijo ter jim pomagal uresničiti njihove sanje.

Inovativnost je močno vpletena v vse delovne procese in miselnost zaposlenih v Skupini TPV. Odkar so leta 2007 vzpostavili učinkovit proces pridobivanja, spodbujanja, vrednotenja in uresničevanja idej, so preko njega prejeli že več kot 13.500 inovativnih predlogov. Kar je posebej spodbudno, je da se število oddanih predlogov vsako leto povečuje in da so pri tem aktivni ne le posamezniki, ampak prav vsi zaposleni. V preteklem letu so oddali več kot 3.000 inovativnih predlogov. Pri tem beležijo tudi povečano število timskih predlogov, kar je še posebej pozitivno, saj inovativnost temelji prav na sodelovanju in  timskem duhu.

Odbor za inovacijske predloge vsako leto izmed prispelih predlogov izbere najkoristnejši inovativni predlog posameznika in tima, ki ju še dodatno nagradi. Na slavnostni prireditvi sta direktor – predsednik poslovodstva mag. Marko Gorjup in direktor – član poslovodstva dr. Ivan Erenda podelila priznanja in nagrade za najboljše inovacijske predloge. Predlog Predraga Vučinića Izdelava varilnega orodja za uporovno varjenje na projektu Daimler je bil izbran kot najkoristnejši predlog posameznika, nagrado za najkoristnejši predlog tima pa so prejeli: Blaž Stare, Mišo Pereško, Veljko Goleš, Alen Černelč, Boris Antolovič, Peter Pšeničnik in Jože Gramc za predlog: Pametni stroj – formirnik kartonskih zabojev s skladiščem kartona. Nagrajena inovativna predloga sledita smernicam podjetja in podpirata vizijo “Povezujemo inovativne rešitve”, saj sta izvedena v sodelovanju z vsaj dvema poslovnima enotama znotraj podjetja in sta usmerjena v področje avtomatizacije, iskanja prebojnih idej in optimizacije obstoječih procesov. Oba sta prispevala k dvigu konkurenčnosti družbe, pridobivanju novih poslov, višji produktivnosti in  izboljšanju ergonomije dela.

V skladu s strateškimi usmeritvami v Skupini TPV poleg inovativnosti spodbujajo tudi nadaljnje izobraževanje zaposlenih. Priznanja, ki sta jih podelila mag. Marko Gorjup in mag. Martina Brec, direktorica Kadrovsko splošnega sektorja, so tako prejeli tudi vsi zaposleni, ki so v preteklem letu zaključili izobraževanje: Edvin Jankovič, Davorin  Cimermančič, Nino Švab, Matic Muc, Jernej Knežič, Nenad Rađenović, Davor Novak in Boris Menič.

Povečevanje znanja zaposlenih z učenjem, raziskovanjem in izmenjavo znanj povečuje kompetentnost posameznikov in družbe. Z namenom spodbujanja tovrstnih aktivnosti TPV že vrsto let razpisuje Nagrado Martina Severja  za najboljše seminarske naloge, diplomske naloge, magistrske naloge, doktorske disertacije, referate in članke povezane z razpisanimi temami. Nagrado sta podelila mag. Marko Gorjup in Vladimir Gregor Bahč, prokurist družbe TPV Group. Prejel jo je Boris Menič za magistrsko delo: Napovedovanje dobe trajanja zvarnih spojev za različne vrste protikorozijskih zaščit (Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani).

Kot vsako leto, so bili v TPV-ju inovativni tudi pri podeljevanju nagrad – letos jih je pripeljala kar raketa, ki so jo razvili sami.

Prav tako sta dogodek z inovativnostjo začinila glasbenika Anina Trobec in Joseph Wheba, ki sta posebej za to priložnost zaigrala na inovativen inštrument, ki sta ga izdelala iz izdelkov, ki jih TPV proizvaja za najzahtevnejše proizvajalce vozil.

Da TPV-jeva skrb za spodbujanje inovativnosti ni zaman in da z rastjo števila oddanih predlogov raste tudi njihova kakovost, pa dokazuje tudi 8 nagrad za inovativnost, ki so jih prejeli v lanskem letu: zlato priznanje in nagrada za najboljšo inovacijo po izboru javnosti Gospodarske zbornice Slovenije, dve zlati in srebrno priznanje za inovativnost Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine, zlato in bronasto priznanje Območne gospodarske zbornice Posavje ter srebrno priznanje Štajerske gospodarske zbornice. V prihodnosti se bodo na področju inovativnosti še bolj intenzivno usmerili na področje avtomatizacije in robotizacije, digitalizacije, delovanje v oblaku, ter vpeljava odprte platforme inoviranja.

 

O SKUPINI TPV:
Skupina TPV je eden vodilnih razvojnih dobaviteljev, delujoč na globalnem trgu avtomobilske industrije. Osrednjo dejavnost, katere nosilec je družba TPV d.o.o.,  predstavlja razvoj in proizvodnja različnih sestavnih delov za avtomobilsko industrijo, kot so sklopi karoserije ter podvozja, komponente in elementi avtomobilskih sedežev ter tesnila motorjev. Ob tem razvijajo in ponujajo tudi celovite rešitve za potrebe upravljana proizvodne logistike, kjer so avtomatsko vodena vozila (lastni razvoj) eden ključnih produktov. Prisotni so na  petih lokacijah v Sloveniji – Novo mesto, Brežice, Suhor, Velika Loka in Ptuj  – in eni v srbskem Kragujevc , v prihodnjih letih pa zaradi potreb kupcev nameravajo širiti svoje proizvodne procese tudi na nove trge.
So globalno prepoznaven razvojni in predrazvojni dobavitelj v avtomobilski industriji. Razvojnim kompetencam družbe TPV zaupajo najzahtevnejši proizvajalci vozil za najprestižnejše blagovne znamke kot so BMW, Mercedes Benz, Rolls Royce, Jaguar, Renault, Volvo idr. Zanje razvijajo produkte, ki pomembno vplivajo na vozno dinamiko, varnost, ekološkost in udobje pri vožnji.
Skupino TPV poleg TPV d.o.o. sestavljajo tudi TPV Prikolice d.o.o., TPV Avto d.o.o. in TPV Šumadija d.o.o., ki področje delovanja razširijo s programom prodaje novih in rabljenih vozil, programom celovitih storitev za uporabnike vozil ter programom lahkih tovornih prikolic, ki jih TPV razvija in proizvaja skupaj z nemškim partnerjem Bockmann. TPV je tudi eden od družbenikov v razvojnem podjetju SiEVA, v sklopu katerega razvija tehnološke kompetence in sodeluje na raziskovalnih projektih.