TPV je srcu prijazno podjetje

V Skupini TPV smo vse svoje lokacije opremili z defibrilatorji ter več kot 100 zaposlenih iz vseh enot izobrazili na področju temeljnih postopkov oživljanja. S tem smo pridobili certifikat Srcu prijazno podjetje. V Novem mestu je defibrilator pri prodajno servisnem centru TPV AVTO na voljo tudi občanom.

Zaradi nenadnega zastoja srca v Sloveniji vsak dan umre med 5 in 7 oseb, letno 2.000. V primeru hitre pomoči se možnost preživetja močno poveča. Če dostavimo defibrilator k ponesrečencu v 2 minutah, je verjetnost preživetja 50 % ali več.

V TPV-ju je varnost in zdravje zaposlenih na prvem mestu.  Z namenom povečanja varnosti svojih zaposlenih na delovnem mestu smo vse poslovne enote in hčerinska podjetja opremili z defibratorji, s katerim ob zastoju srca lahko rešimo življenje. V Novem mestu smo ob prodajno servisnem centru TPV Avto, na Kandijski cesti 60, namestili zunanjo enoto defibratorja, ki je na voljo tudi občanom.

Da bi zagotovili še večjo varnost, smo poleg samega nakupa defibrilatorjev tudi izobrazili več kot 100 sodelavcev, ki so se udeležili seminarja temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibliratorja.  Spoznali so, kako pomembno je hitro nudenje pomoči, kako odreagirati v primeru zastoja srca, kakšen je postopek uporabe defibrilatorja, predvsem pa so z novo pridobljenim znanjem pridobili tudi zaupanje v lastne sposobnosti, kar zagotavlja odločnejšo reakcijo v primeru potrebe po oživljanju oz. uporabi defibrilatorja (AED).

Z nakupom defibrilatorjev in izvedbo izobraževanj smo se pridružili projektu Srcu prijazno podjejte, katerega glavni namen je povezati zaposlene, podjetja in krajane ter jih spodbuditi k medsebojni pomoči ob nezgodah ali nenadnem zastoju srca. Skupina TPV je s prejemom certifikata tudi uradno postala srcu prijazno podjetje.