Spremembe v organizacijski strukturi Skupine TPV

Podjetja v Skupini TPV uspešno poslujejo in so se na svojih tržnih področjih že dodobra uveljavila. Imajo različne dejavnosti, s katerimi so nosilci produktnih programov oz. poslovnih divizij –  proizvodnja avtomobilskih delov, prodaja in servisiranje vozil, ter proizvodnja lahkih tovornih prikolic.

Z namenom zagotavljanja optimalnejšega in preglednejšega delovanja posameznih družb, smo v organizaciji Skupine TPV vpeljali nekatere ključne spremembe, s katerimi smo jasno opredelili vlogo posameznih podjetij v Skupini;

Krovno podjetje TPV Group d.o.o. je upravljalec kapitalskih naložb in naložbenih nepremičnin ter nosilec strateških poslovnih funkcij skupine kot so korporativno upravljanje, strategija, strateška prodaja in trženje, korporativne finance in korporativno komuniciranje. Hčerinska podjetja TPV d.o.o., TPV Avto d.o.o. in TPV Prikolice d.o.o. pa so odgovorna za ciljno vodenje podjetja oziroma divizije, operativno planiranje, realizacijo poslovanja in poročanje.

Skupščina družbenikov TPV Group d.o.o. je, kot priporoča Kodeks upravljanja za nejavne družbe, sprejela tudi sklep o vzpostavitvi nadzornega sveta družbe, v katerega so bili imenovani: predsednik nadzornega sveta Vladimir Gregor Bahč, namestnica predsednika nadzornega sveta Marija Rešetič in članica nadzornega sveta – predstavnica delavcev Darinka Antončič.
Skladno z reorganizacijo so s 1. aprilom uveljavljene tudi spremembe upravljanja;

V matični družbi skupine – TPV Group d.o.o. je
Vladimir Gregor Bahč prevzel mesto predsednika nadzornega sveta,
mag. Marko Gorjup je bil imenovan za predsednika skupine in direktorja matične družbe – TPV Group d.o.o,

V družbi TPV d.o.o je
dr. Ivan Erenda prevzel mesto direktorja,

V ostalih družbah ni sprememb.

 

Z vzpostavitvijo nove strukture je omogočeno  učinkovitejše poslovanje, ki bo olajšalo uspešno uresničevanje zastavljenih ciljev vseh podjetij znotraj skupine in omogočilo nadaljnji napredek v prihodnjih letih.