Skupini TPV kar 7 nagrad za inovativnost

V sklopu razpisov za prijavo inovacij 2019 Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) so bile v prejšnjem tednu podeljene nagrade za najboljše inovacije po posameznih regijah. Skupina TPV je na razpisu sodelovala v treh regijah, v katerih tudi deluje – štajerski, posavski ter dolenjsko-belokranjski. Skupaj je prejela kar 7 priznanj za inovativnost in sicer 2 zlati, 4 srebrna in 1 bronasto. Pri nagrajenih inovacijah je sodelovalo 31 inovatorjev.

ZLATI priznanji za inovacijo Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine (GZDBK) sta prejeli inovaciji:

  • »Modul pametne tovarne za avtomatsko odvzemanje izdelkov iz KTL obešal z avtomatsko kontrolo kvalitete izdelkov po operaciji dodajanja KTL površinske zaščite«, avtorji katere so Mišo Pereško, Domen Murn, Miran Ferenčak, Jernej Knežič, Aleš Hribar, Tatjana Lamovšek, Aleš Mohorčič, Andrija Puškaš iz zagrebškega podjetja Pro EL, d. o. o. ter doc. dr. Drago Bračun, iz Ljubljanske Strojne fakultete. Inovacija se je uvrstila tudi na nacionalno raven!

Opis inovacije: Z namenom stalnih izboljšav za povečanje produktivnosti, izboljševanje kakovosti, ergonomije, varnosti, zmanjševanja stroškov dela ter strmenju k industriji 4.0. smo v TPV d.o.o. razvili modul pametne tovarne za odvzemanje izdelkov iz KTL obešal z avtomatsko kontrolo kvalitete le-teh po KTL površinski zaščiti. Z inovativno rešitvijo smo združili vse potrebne operacije v eno, operaterju ponovljive gibe, do katerih posledično pride pri delu z visoko serijskimi izdelki in subjektivno vrednotenje kontrolnih točk, smo nadomestili s sofisticirano in napredno tehnološko rešitvijo. 

 

  • »Razvoj optimalnega izteka medija površinske zaščite s spremembo dizajna izdelka in izboljšava delovnega procesa z uporabo inovativne varilne celice« avtorjev Mihe Končarja, Boštjana Piletiča, Daria Novaka, Marka Redenška, Marka Malnariča ter Ines Rajkovič.

Opis inovacije: Inovativna oblika izdelka podaljšuje življenjsko dobo produkta, zmanjša možnost odpovedi varnostnega sistema vozila in prispeva k manjšemu CO2 odtisu izdelka. Nov dizajn puše rešuje problematiko (ne)iztekanja medija površinske zaščite, kar je povzročalo zastajanje, prekomeren nanos in posledično odpadanje površinske zaščite. Procesni del inovacije temelji na inovativni obliki robotske varilne celice, ki združuje klasično obliko dveh celic s po dvema robotoma v eno. Tako prihranimo na ceni, prostoru in času izdelave izdelka, saj smo odpravili potrebo po ročni manipulaciji in rotaciji mize.

 

SREBRNA priznanja so prejele inovacije:

  • srebrno priznanje GZDBK za inovacijo z imenom »Inovativna oblika polimernega elementa za preprečevanje utrujenostne poškodbe na pritrdilnem traku rezervoarja goriva« so prejeli avtorji David Stušek, Vili Malnarič, Rajko Marinčič, Jurij Švegelj in Vladimir Anžlovar.

Opis inovacije: Eden od vodilnih proizvajalcev tovornih vozil se je obrnil na razvojno – raziskovalno skupino TPV in SiEVA za rešitev pokanja pritrdilnih trakov rezervoarja goriva svojih tovornih vozil. Težava je povzročala proizvajalcu velike skrbi in stroške odpoklica neustreznih vozil, saj je zaradi pokanja trakov obstajala nevarnost, da med vožnjo rezervoar za gorivo odpade. To bi imelo za posledico neslutene težave: poleg možnosti povzročitve hude prometne nesreče tudi ekološko nesrečo, saj bi ob tem lahko prišlo do izliva več 100 litrov nafte. Kupec je nameraval težavo rešiti z odebelitvijo traku ali zamenjavo materiala s še bolj visoko trdnim materialom, kar pa v avtomobilski industriji ni v skladu z načeli »lightweight« konstruiranja. Skupina inovatorjev je razvila vmesni element, ki učinkovito preprečuje pokanje pritrdilnega traku, le minimalno poveča maso sestava in je hkrati finančno izredno sprejemljiva za kupca.

 

  • srebrno priznanje GZDBK za inovacijo »Avtomatizacija posluževanja vhoda KTL z AGV« inovatorske ekipe v sestavi Miša Pereška, Domna Murna, Francija Košička, Zdravka Bučarja ter Aleša Gričarja.

Opis inovacije: Namen inovacije je izboljšati oz. avtomatizirati proces KTL z posluževanjem avtomatsko vodenimi vozili (AGV). Cilji inovacije so skrajšati čas manipulacije KTL vhodnega materiala, uvesti »mikro« planiranje KTL linije, ter zagotoviti 100% sledljivost materiala v celotnem procesu KTL (vhod – manipulacija – prenos – KTL zaščita – izhod). V grobem se proces KTL razdeli na manjše procesne sklope (material/nalog/zaloga/manipulacijska enota). Sedanji proces KTL se »raztegne« na predhodne operacije (varjenje, obešanje) in zaključi po pakiranju. Vsak nivo ima ident in zalogo, ki se izvaja preko proizvodnih nalogov, vmes pa se izvaja oskrba/poraba/prevzem.

 

  • srebrno priznanje GZS Posavske zbornice za inovacijo »Avtonomna kontrola ustreznosti izdelka potisnega vzvoda s funkcijo nastavitve sedeža«, avtorji katere so: Mišo Pereško, Veljko Goleš, Uroš Brinc in Domen Murn. Inovacija se je uvrstila tudi na nacionalno raven

Opis inovacije: v avtomatiziranem procesu kontrole ustreznosti izdelka kontroliramo kvaliteto lakiranja s tehnologijo strojnega vida. Osrednji del linije predstavlja industrijska kamera z uporabniškim vmesnikom, kjer nastavljamo parametre oziroma kriterije kontrole. Kamera zajame zunanjo površino cevke in prikaže razvito sliko z lociranimi napakami na vmesniku. Na izhodu linije se opravi test notranje geometrije cevi na principu gravitacije in sistema s kalibri gre-ne gre. Glede na informacije iz kontrolnega dela, naprava razvršča ustrezne cevke v končno embalažo ali, v primeru napake, v izmetni zaboj. Napake ločimo na vizualne napake površine in na napake prehodnosti (gravitacijski test). Avtomatiziran embalirni sklop stroja, je izveden z dozatorjem prazne embalaže, v katere sistem avtomatsko zloži točno število končnih izdelkov in nato polno embalažno enoto transportira do operaterja na koncu linije.

 

  • srebrno priznanje Štajerske gospodarske zbornice za inovacijo »Razvoj družine prikolic za prevoz psov«Avtorji inovacije so: Željko Šekuljica, Aleksander Karlovčec, Anita Leben, Peter Hajdinjak ter Sandi Kramberger.

Opis inovacije: Na trgu najdemo veliko strogo namenskih produktov, ki ne ustrezajo popolnoma v celoti zahtevam in željam potrošnika. Navade potrošnikov in trendi se iz leta v leto spreminjajo v smeri modularnosti, univerzalnosti in široki uporabi produkta. V sled željam naših potrošnikov smo v TPV Prikolicah razvili univerzalno prikolico za prevoz psov.  Primarno je prikolica namenjena prevozu psov, saj so bili upoštevani vsi potrebni standardi in priporočila. Z manjšimi posegi (odstranitev pregrad) pa prikolica pridobi na splošni uporabi in možnosti prevozu različnega tovora.

 

BRONASTO priznanje GZS Posavske zbornice pa je prejela inovacija »Izdelava in vgradnja pametnega izmetala NOK kosov na orodju za preoblikovanje pločevine«, avtorjev Marka Pečariča, Antona Draginca, Miroslava Kuhariča in Rudija Crnića.

Opis inovacije: V Skupini TPV smo razvili sistem pametnega izmetala neustreznih kosov, ki zajema informacije iz stiskalnice in orodja ter preko pnevmatskega sistema, pametne lopute, senzorjev in krmilnika neustrezne kose iz orodja med delovanjem avtomatsko izloča. Inovacija je celostna rešitev, ki preprečuje možnost prehoda neustreznih kosov z manjkajočimi pušami, kovicami, maticami, pini, vijaki in vtisnjenimi navoji. Inovacija v celoti avtomatizira proces kontrole in izmeta kosov in odpravi potrebo po operaterju.