TPV prejel dve zlati priznanji GZ Dolenjske in Bele krajine

Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine je nagradila najboljše inovatorje. Kot je poudarila dr. Mojca Fir, predsednica komisije za ocenjevanje inovacij pri GZDBK, je bilo minulo leto za inovacije zelo plodno,  saj se je na letošnji razpis za najboljše inovacije GZDBK odzvalo kar 15 podjetij, 2 visokošolska zavoda in fizične osebe s skupno 26 inovacijskimi predlogi. Prispele inovacije so kakovostne.

Podeljenih je bilo 6 bronastih, 13 srebrnih in 7 zlatih priznanj za najboljše inovacije GZDBK.

TPV d.d. in SiEVA d.o.o., PE Novo mesto sta na razpis prijavili dve inovaciji:

  • Integrirano uporovno varjenje v preoblikovalnem orodju, avtorji: Boštjan Piletič, Jože Pečavar, Marko Lozar, Matjaž Sotlar, Dario Novak, Miroslav Kuharič in mag. Vili Malnarič.

Z inovativnim pristopom so avtorji razvili orodje, ki omogoča integrirano uporovno varjenje matic v orodju za preoblikovanje pločevine. Procesa preoblikovanja pločevine in varjenja se sicer izvajata v dveh ločenih proizvodnih fazah. V prvi fazi se preoblikuje ploščica v preoblikovanem orodju, v drugi fazi pa se izvaja varjenje matice na odprešek v varilnem orodju. Gre za relativno poceni, a hkrati inovativno in prodorno rešitev. Ključni prednosti inovacije so skrajšanje časa izdelave za 70 %, izboljšanje kakovosti in znižanje stroškov interne logistike.

Kakovost inovacije potrjuje tudi dejstvo, da izdelke narejene v inovativnem orodju, že uspešno prodajamo na trgu.

  • Definicija gube na ceveh iz HSS-jekel s povečano upogibno statično in dinamično nosilnostjo za povezovalne gredi avtomobilskega sedeža, avtorji: mag. Vili Malnarič, mag. Rajko Marinčič, dr. Tomaž Savšek, Dušan Šimec, Blaž Župan in Veljko Goleš.

Rezultat inovacije je definicija ključnih karakteristik gube na tankostenskih HSS ceveh, ki zvišajo njihovo statično in dinamično nosilnost in s tem tudi nosilnost povezovalnih gredi avtomobilskega sedeža, kjer se gube uporabljajo.

Inovacija je rezultat sistematičnih raziskav in inovativnega pristopa pri oblikovanju, izdelavi in merjenju nosilnosti gub na tankostenskih ceveh it HSS jekel.

Pridobljena znanja so bila uporabljena za oblikovanje novih gub za projekt IBK fi 18 in fi 35, kar je omogočilo izpolnitev ključnih zahtev kupca glede funkcije in mase izdelka.

Razveseljivo je, da je tudi komisija prepoznala kakovost inovacij in obe nagradila z zlatima priznanjema.