Dan inovativnosti TPV

Uprava TPV d.d. Novo mesto, je kot vsako leto razpisala natečaj za podelitev »Nagrade za inovativnost TPV« za leto 2014. Podjetje spodbuja zaposlene, da predlagajo inovativne ideje, ki so skladne s strateškimi usmeritvami TPV in bodo pomembno prispevale k napredku, razvoju ali optimizaciji delovnih procesov. Odbor za inovativnost je izbral najbolj inovativno idejo posameznika in tima. V izboru se bili upoštevali vsi predlogi, ki so bili podani in realizirani v letu 2014. Predloge, ki so bili izbrani  v ožji izbor,  je pregledal in ocenil odbor za inovativnost. Nagrajenci so poleg priznanja prejeli tudi denarno nagrado.

Slavnostna prireditev se je odvijala v prostorih Dolenjskega muzeja in začela z uvodnim nagovorom predsednika uprave Vladimirja  Gregorja Bahča, ki je izpostavil pomen inovativnosti za podjetje. Sledil je bogat program z gostujočima predavateljema. O intelektualni lastnini je predaval Borut Lekše, namestnik generalnega direktorja Krke in vodja Pravne službe. Zgodbo uspešnega in inovativnega visokotehnološkega podjetja Dewesoft, je predstavil njegov direktor Andrej Orožen. Predavanje je zaključil Igor Lekše, s predstavitvijo aplikacije za področje Razvojnih priložnosti TPV, s katero želijo spodbuditi zbiranje idej.

Z uvodnim nagovorom predsednika odbora Marka Gorjupa se je pričela slavnostna podelitev priznanj. Predsednik uprave Vladimir Gregor Bahč in član uprave Marko Gorjup sta podelila dve nagradi – predlagatelju inovacije posamezniku in predlagateljem inovacije kot timu.

Na osnovi ocen po predpisanih kriterijih je bil najbolj prepričljiv predlog Igorja Makovca, aplikacija za izdelavo poročila po popisu. Jože Košak je skupaj s sopredlagateljem Markom Malnaričem predlagal: Nadgradnjo SKS varilnih robotskih izvorov. Predlagatelja sta bila nagrajena za najboljši timski inovativni predlog.

Predsednik uprave Vladimir Gregor Bahč in član uprave Marko Gorjup sta na dogodku podelila tudi nagrade Martina Severja za najboljše diplomsko, magistrsko, doktorsko ali katero drugo strokovno delo, ki so jo prejeli Igor Makovec, Simon Miklič, Aleš Novak, Tomaž Slapšak, Matjaž Sotler in Jurij Švegelj.

V skupini TPV spodbujajo inovativnost in zaposlenim nudijo inovativno delovno okolje. Inovativne rešitve in predlogi dokazujejo, da TPV sodi  v sam vrh avtomobilske industrije.