Mag. Marko Gorjup, direktor TPV GROUP d.o.o., je novi predsednik GZDBK

26.3.2021

Na Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele krajine (GZDBK) so v preteklih dveh tednih potekale volitve članov upravnega odbora, nadzornega odbora in predsednika zbornice. Danes, 26. 3. 2021, je v skladu s Statutom GZDBK, Pravilnikom o volitvah v organe zbornice in sklicem volitev o izidu volitev odločala volilna komisija in s sklepom potrdila, da se za novega predsednika Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine izvoli mag. Marka Gorjupa, TPV GROUP d. o. o., ki bo na tem mestu zamenjal dolgoletnega predsednika gospodarske zbornice Jožeta Colariča, Krka, d. d., Novo mesto.

Jože Colarič je zbornico izjemno uspešno in skrbno vodil štirinajst let, vse od ustanovne skupščine prve pravno samostojne regijske zbornice v Sloveniji, 23. aprila 2007.

Komisija je danes potrdila tudi izvolitev nadzornega odbora GZDBK v sestavi:

 • Franc Frelih, Plasta, d. o. o.,
 • Igor Jarc, Cablex plastik, d. o. o.,
 • Radko Luzar, L-Tek, d. o. o.

ter upravnega odbora GZDBK v sestavi:

 • Andrej Bajuk, TEM Čatež, d. o. o.
 • Nevenka Bašek Zildžović, Revoz, d. d.
 • Andrej Baškovič, Treves, d. o. o.
 • Stanislav Blatnik, Nolicom, d. o. o., Novo mesto
 • Jože Bobič, Bobič Yacht Interior, d. o. o.
 • Franci Bratkovič, Razvojni center Novo mesto, d. o. o.
 • Jože Colarič, Krka, d. d., Novo mesto
 • Mojca Črtalič Andolšek, FerroČrtalič, d. o. o.
 • Boštjan Gaberc, Mikrografija, d. o. o.
 • Sonja Gole, Adria Mobil, d. o. o., Novo mesto
 • Marko Gorjup, TPV GROUP d. o. o.
 • Brane Kastelec, Terme Krka, d. o. o., Novo mesto
 • Igor Kastelic, REM, d. o. o.
 • Anton Konda, Keko – oprema, d. o. o., Žužemberk
 • Ivan Kralj, Arex, d. o. o., Šentjernej
 • Igor Kržan, Polje harmonije, d. o. o.
 • Borut Šterbenc, Kolpa, d. d., Metlika

Mag. Gorjup se je v pismu članom GZDBK zahvalil za podeljeno zaupanje, ki ga obvezuje, da bo tudi v prihodnje po svojih najboljših močeh prispeval k ugledu naše regije in gospodarstva. Poudaril je, da je GZDBK s svojim stalnim in uspešnim sodelovanjem pri projektih na področju infrastrukture, izobraževanja, inovativnosti pa tudi drugimi oblikami podpore gospodarstvu v regiji, zgled drugim lokalnim zbornicam, za kar gre največja zasluga nedvomno dosedanjemu predsedniku, g. Jožetu Colariču, ki je skupaj s člani upravnega odbora, nekdanjim direktorjem g. Francijem Bratkovičem, sedanjim direktorjem g. Tomažem Kordišem in zaposlenimi na zbornici pomembno prispeval k uresničevanju zastavljenih ciljev in uspešno krmaril skozi turbulentna obdobja.

Mag. Gorjup je v nadaljevanju zapisal, da bo deloval v korist GZDBK in vseh njenih članov, pri čemer se bo prednostno zavzemal za:

 • nadaljnji razvoj infrastrukture v jugovzhodni Sloveniji,
 • kakovostno podporo velikim, srednjim in malim podjetjem,
 • usmerjenost v inovativnost in razvoj inovacijske kulture v regiji,
 • razvojno naravnanost podjetij in
 • izvozno usmerjenost celotne regije.

Štiriletni mandat upravnega odbora, nadzornega odbora in predsednika zbornice začne teči 24. 4. 2021.