Vladimir Gregor Bahč prejel listino z nazivom častnega občana Občine Brežice

14.6.2020

Občina Brežice svoja priznanja in nagrade najzaslužnejšim občanom in organizacijam običajno podeli na predvečer občinskega praznika v mesecu oktobru – na slavnostni seji, ki pa je lansko jesen zaradi zaostrenih epidemioloških žal ni bilo mogoče izpeljati. Slovesnost so tako pripravili v petek, 11. junija, in na njej predali listine lanskim prejemnikom občinskih priznanj, oktobrskih nagrad. Zbrane sta nagovorila župan Ivan Molan in slavnostni govornik mag. Andrej Vizjak, minister za okolje in prostor.

Listino z nazivom častnega občana Občine Brežice je v zahvalo in priznanje za izjemen prispevek pri razvoju gospodarstva v občini Brežice prejel Vladimir Gregor Bahč, predsednik nadzornega sveta TPV GROUP d.o.o., ki je zbrane goste nagovoril v imenu vseh nagrajencev.

Kot je poudaril v svojem nagovoru, je z občino Brežice, v kateri se nahaja tudi njegov rodni kraj Volčje pri Artičah, povezan celo življenje. Zaposlitev ga je sicer odpeljala v IMV Novo mesto, a naključje je hotelo, da je tudi tedaj prevzemal naloge vezane na proizvodno enoto IMV v Brežicah. Po kapitalskem preoblikovanju IMV-ja koncem osemdesetih let je bila proizvodna enota v Brežicah dodeljena novo ustanovljenemu podjetju TPV. Po osamosvojitvi Slovenije je TPV izgubil jugoslovanski trg in se bil primoran spoprijeti s številnimi izzivi. »Ni bilo lahko, vendar s prizadevnimi sodelavci, smo uspeli.« je v nagovoru dejal Bahč. »TPV se je širil v Sloveniji, prisotni smo v Srbiji, odpiramo vrata pa tudi drugod po svetu. Z leti so se razvijale proizvodne enote na različnih lokacijah. V zadnjih letih pa smo uspeli zahvaljujoč ugodnemu spletu okoliščin izpeljati dve pomembni investiciji v Brežicah v Brezini in Šentlenartu, ki zagotavljata razvoj in proizvodnjo vitalnih sestavnih delov za osebna vozila nove generacije. Zahvaljujoč izrednemu odzivu Občine Brežice, predvsem župana in občinskega sveta, ki so razumeli, da nimamo časa za dolga prepričevanja, ampak je čas akcije, sta projekta uspela.« je poudaril v svojem nagovoru. »Brežice niso le moja rodna občina, pač pa tudi občina številnih sodelavcev. Skupaj se bomo še naprej trudili, da bo naše sobivanje tudi naprej odlično« je izpostavil Vladimir Gregor Bahč, ki mu je leta 2012 naziv častnega občana podelila tudi Občina Metlika in v nadaljevanju in dodal: »Naziv častnega občana sprejemam z velikim ponosom, spoštovanjem in odgovornostjo. To je zame veliko priznanje, istočasno pa tudi obveza za naprej. Zato se bom prizadeval, da bodo čvrsti temelji, ki smo jih postavili, dobra podpora za uspešno delovanje in sodelovanje v prihodnje.«

Listine s priznanji so prejeli tudi Društvo diabetikov Posavje Brežice za pomemben prispevek pri skrbi za zdravje ter promociji zdravega načina življenja v občini Brežice in v Posavju, Jamarski klub Brežice za predano delo v sistemu civilne zaščite in za pomemben prispevek pri razvoju jamarstva v občini in Košarkarski klub Brežice ob 40. obletnici ustanovitve za pomemben prispevek pri razvoju športa v občini. Listine oktobrskih nagrad za leto 2020 so prejeli Darko Leskovec za uspešno delo in izjemen prispevek pri razvoju gasilstva v občini, Zvone Černelič za izjemne dosežke in pomemben prispevek pri razvoju ekološkega kmetijstva v občini in Branko Brečko za izjemen prispevek na področju dokumentarne fotografije narave v občini.

Vladimirju Gregorju Bahču za prejeti naziv ponovno iskreno čestitamo!