TPV gostil predstavitev rezultatov projekta MARTINA

Skupina TPV je 6. junija 2019 v Novem mestu gostila zaključno predstavitev rezultatov razvojno raziskovalnega projekta MARTINA (Materiali in Tehnologije za nove Aplikacije). 16 partnerjev iz industrije, inštitutov in univerz s celovitim multidisciplinarnim pristopom je v sklopu projekta sodelovalo pri razvoju na kar petih področjih materialov, ki vključujejo novo orodno jeklo za delo v vročem, nova visoko trdnostna jekla, novo zlitino aluminija z večjim deležem uporabe recikliranega aluminija, razvoj multikomponentnih materialov ter 3D tisk delov orodja. Sodelujoči partnerji so: Kolektor, Impol, Sij Metal Ravne, Talum, Štore Steel, TPV, Zlatarna Celje, Razvojni center Jesenice, Tecos, Vesolje-Si, Kemijski inštitut, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru ter Zavod za gradbeništvo Slovenije iz Ljubljane.

Projekt MARTINA se je začel 1. avgusta 2016 in se bo zaključil 31. julija 2019, vrednost projekta je 9.6 mio EUR, vodilni partner v projektu pa je Inštitut za kovinske materiale in tehnologije iz Ljubljane. Projekt, ki poteka v okviru Strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva Materiali kot končni produkti (SRIP MATPRO) je na področju strategije pametne specializacije primer izjemno uspešnega modela sodelovanja med gospodarstvom in inštitucijami znanja. Projekt je nastal na pobudo Strateškega sveta za metalurgijo, ki je imela 6. junija v prostorih Skupine TPV v Novem mestu tudi svoje redno srečanje.

TPV je imel v projektu kot razvojni dobavitelj v avtomobilski industriji in povezovalec inovativnih rešitev pomembo vlogo tako pri oblikovanju razvojnih izhodišč, kot tudi pri samem razvoju ter razvoju prototipov in njihovem preizkušanju v laboratorijskem okolju. TPV je tako neposredno sodeloval pri razvoju novega visokotrdnostnega jekla za komponente avtomobilskih sedežev, pri razvoju nove zlitine aluminija za lahke komponente s funkcijo nosilnosti kot del podvozja in karoserije vozila ter pri razvoju komponent, ki so kombinacija kovinskih in nekovinskih materialov. Pri tem so razvojniki iz TPV-ja pridobili nova znanja in kompetence na področju novih materialov in tehnologij oblikovanja in spajanja. “V avtomobilski industriji se neprenehoma iščejo nove rešitve tudi z uporabo novih materialov in tehnologij. “Lightweight”, torej zmanjševanje mase vozil in posledično zmanjševanje porabe energije, goriva in izpustov, je ena od glavnih razvojnih smernic pri razvoju novih vozil. Ne glede na vrsto goriva, ki ga bo uporabljalo vozilo v prihodnosti, bo vozilo moralo biti lažje. Pri projektu MARTINA je TPV pridobil dragocena znanja in kompetence na področju novih materialov in tehnologij oblikovanja in stajanja, ki so ključna pri hitrem odzivanju na zahteve in potrebe trga ter pri pridobivanju novih razvojnih poslov predvsem pri proizvajalcih vozil.” je v uvodnem nagovoru poudaril mag. Marko Gorjup, predsednik – direktor TPV Group.

Za bodoče projekte in posle je pomembna na novo vzpostavljena veriga vrednosti, predvsem pa zaupanje, ki se je razvilo tako med sodelujočimi raziskovalci kot tudi partnerji.

Glavni rezultati projekta MARTINA v številkah:
• 211,77 FTE (1 FTE = 1700 ur) opravljenih raziskovalnih aktivnosti
• 19,415 FTE opravljenih raziskovalnih aktivnosti s strani novo zaposlenih.
• 122 inovacij
• 86 procesnih rešitev
• 8 novih produktov
• 2.926.007 EUR novih investicij
• 3.606.766 EUR novih investicij v R&D
• 46 novih mentorjev
• 106 znanstvenih objav

 

O SKUPINI TPV:
Skupina TPV je eden vodilnih razvojnih dobaviteljev, delujoč na globalnem trgu avtomobilske industrije. Osrednjo dejavnost, katere nosilec je družba TPV d.o.o., predstavlja razvoj in proizvodnja različnih sestavnih delov za avtomobilsko industrijo, kot so sklopi karoserije ter podvozja, komponente in elementi avtomobilskih sedežev ter tesnila motorjev. Ob tem razvijajo in ponujajo tudi celovite rešitve za pametne tovarne, kjer so avtomatsko vodena vozila (lastni razvoj) eden ključnih produktov. Prisotni so na petih lokacijah v Sloveniji – Novo mesto, Brežice, Suhor, Velika Loka in Ptuj – in eni v srbskem Kragujevcu, v prihodnjih letih pa zaradi potreb kupcev nameravajo širiti svoje proizvodne procese tudi na nove trge. So globalno prepoznaven razvojni in predrazvojni dobavitelj v avtomobilski industriji. Razvojnim kompetencam družbe TPV zaupajo najzahtevnejši proizvajalci vozil za najprestižnejše blagovne znamke kot so BMW, Mercedes Benz, Volvo, Rolls Royce, Jaguar, Land Rover, Renault idr. Zanje razvijajo produkte, ki pomembno vplivajo na vozno dinamiko, varnost, ekološkost in udobje pri vožnji.
Skupino TPV poleg TPV d.o.o. sestavljajo tudi TPV Prikolice d.o.o., TPV Avto d.o.o. in TPV Šumadija d.o.o., ki področje delovanja širijo s programom prodaje novih in rabljenih vozil, programom celovitih storitev za uporabnike vozil ter programom lahkih tovornih prikolic, ki jih TPV razvija in proizvaja skupaj z nemškim partnerjem Böckmann. TPV je tudi eden od družbenikov v razvojnem podjetju SiEVA, v sklopu katerega razvija tehnološke kompetence in sodeluje na raziskovalnih projektih.
Prihodki skupine: 152 mio € (2018)
Število zaposlenih: več kot 1.200 (2018)

The post TPV gostil predstavitev rezultatov projekta MARTINA appeared first on Skupina TPV.