TPV AUTOMOTIVE prejel zlato in kar 4 srebrna priznanja za inovativnost

Včeraj, 9. septembra, je Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine (GZDBK) na Otočcu podelila nagrade za najboljše inovacije v regiji za leto 2020. Na letošnji razpis je prispelo 27 inovacijskih predlogov, ki so jih pripravili inovatorji iz 13 podjetij in treh fakultet.

7- članska komisija za ocenjevanje inovacij, delujoča v okviru Sekcije za kakovost in inovativnost, je predloge ocenjevala glede na inventivno raven, gospodarske rezultate in napovedi ter trajnostni in okoljski vidik. Ocenila je, da si zlato priznanje zasluži 9 inovacij, srebrno priznanje 13 ter bronasto priznanje 5 inovacij. Priznanja in diplome je nagrajencem predal predsednik zbornice Jože Colarič.  Pet najbolje uvrščenih inovacij bo GZDBK posredovala na izbor Gospodarske zbornice Slovenije, v okviru katerega se bodo inovatorji potegovali za najvišja priznanja v državi.

Komisijo je prepričalo kar pet inovacij TPV AUTOMOTIVE, ki so prejele prejel zlato in štiri srebrna priznanja:

  • zlato priznanje za inovacijo »Univerzalna robotska »bin picking« celica«, avtorji katere so Boštjan Piletič, Jože Pezdirc, Dario Novak, Miroslav Kuharič, Alen Černelč, Boris Antolovič, Jernej Knežič, Matjaž Sotler, mag. Igor Lekše, Mišo Pereško, Srečko Basarac iz TPV AUTOMOTIVE d.o.o. in dr. Mario Žganec, dr. Aleš Mihelič, dr. Stanislav Gruden, dr. Boštjan Vesnicer, dr. Žiga Golob, dr. Jaka Kravanja, dr. Jerneja Žganec Gros iz ALPINEON, d. o. o.

Opis inovacije:

Inovacija predstavlja popolno novost na globalnem trgu. V sklopu inovacije smo razvili in izdelali univerzalno »bin picking« celico z naprednim strojnim vidom, ki je v embalažni enoti sposobna prepoznavati in pobirati 3D-kose kompleksnih oblik. Celica je modularne gradnje, zato je povezljiva v različne sisteme. Zaradi enostavnosti uvoza novih kosov v program lahko uporabnik samostojno prilagaja celico svojim potrebam. Celica je uporabna v večini industrijskih panog, pri katerih se srečujemo s problemom prelaganja kosov iz neorientiranega stanja v orientirano. Celica je prav tako uporabna za integracijo pri aplikacijah, kjer je položaj operaterja neergonomski. Za testiranje smo v podjetju prvo celico integrirali v proizvodno linijo za varjenje sklopov sedežev.

 

  • srebrno priznanje za inovacijo z imenom »Optimizacija geometrije trikotne ojačitve z vidika tehnologičnosti procesa«, ki so jo prejeli avtorji Simon Miklič, mag. Vili Malnarič, Miha Končar, Marko Malnarič, Stane Nemanič, Ines Rajkovič in dr. Tomaž Savšek

Opis inovacije:

Inovacija zajema optimizacijo geometrije trikotne ojačitve, ki ščiti baterijo električnega vozila pred mehanskimi poškodbami. Naloga je nastajala s sodelovanjem fakultete in podjetja, ki je razvojni dobavitelj v avtomobilski industriji. V okviru diplomske naloge smo uspešno zmanjšali maso izdelka v primerjavi z referenčnim izdelkom ter razvili tehnološko in stroškovno učinkovit izdelek. Inovativni izdelek je končni kupec potrdil in se zdaj proizvaja v velikoserijski proizvodnji. Sočasno je na novo pridobljeno znanje v pomoč tudi pri izvajanju podobnih projektov.

 

  • srebrno priznanje za inovacijo »Inovativna oblika puše za preprečitev izpadanja puš iz cevi in zagotovitev izteka medija površinske zaščite med procesom nanašanja« inovatorske ekipe v sestavi: Mitja Glavan, Jurij Kuretič, Silvester Urek, Franc Bevc.

Opis inovacije:

Eden vodilnih proizvajalcev osebnih vozil se je obrnil na TPV AUTOMOTIVE in SiEVA s problematiko vstavljanja puš v povezovalno-nosilni sklop pokrova motorja. Zaradi izpostavljenosti sklopa je bilo treba zagotoviti ustrezno površinsko zaščito za doseganje želene življenjske dobe izdelka. Prav tako se je soočal s problematiko fiksiranja puš v dani sklop. Morebitne spremembe celotnega koncepta sestava bi povzročile časovne zaostanke pri projektu, zavirale začetek proizvodnje in neposredno vplivale na povečanje stroškov proizvajalca. Skupina inovatorjev je tako razvila povsem novo obliko puše in prilagodila koncept cevnega izdelka, ki učinkovito rešuje problematiko fiksiranja puš ter zagotavlja celovito površinsko zaščito povezovalnega sklopa, in s tem pripomore k povečanju življenjske dobe izdelka in znižanju stroškov proizvajalca.

 

  • srebrno priznanje za inovacijo »Robotizacija embaliranja skenirno-tehtalne linije«  avtorjev: Mišo Pereško, Igor Lekše, Veljko Goleš, Andrej Kirm, Domen Murn in Črt Bučar.

Opis inovacije:

Z razvojem modula pametnih tovarn »Robotizacija embaliranja skenirno-tehtalne linije« smo avtomatizirali in robotizirali ponavljajoče, ergonomsko zahtevne ročne operacije komisioniranja odpremnih palet. Človek ima omejitve pri ponavljajočih se gibih, zato lahko pride do napak v proizvodnji. Z robotizacijo linije smo poskrbeli, da razbremenimo operaterja, preprečimo možnost napak in povečamo produktivnost. Trenutni sistem in izkušnje lahko prenesemo še na ostale poslovne enote in tudi ponudimo na trg. Tako smo še korak bliže viziji TPV AUTOMOTIVE, ki stremi k industriji 4.0 in povečanju konkurenčnosti na trgu.

 

  • srebrno priznanje za inovacijo »Inovativna platforma TPV Innovation Station« avtorjev: Stefan Cvijanović, Krunoslav Šimrak, Amira Cvijanović, Davor Tramte, Petra Sajtl, David Škarja, Anja Čampa, Nika Testen.

Opis inovacije:

V podjetju TPV AUTOMOTIVE smo z namenom spodbujanja inovativnosti in razvoja novih izdelkov in procesov lansirali inovativno platformo TPV Innovation Station, prek katere pomagamo inovativnim posameznikom in start-up podjetjem do uresničevanja njihovih ciljev. Nudimo jim naše dolgoletne izkušnje, visokotehnološko opremo, finančna sredstva in inovativno okolje, v katerem že vrsto let generiramo in razvijamo inovacije. Prek platforme prav tako objavljamo nagradne izzive, pri katerih lahko s svojimi inovativnimi rešitvami sodelujejo tako zunanji inovativni posamezniki kot zaposleni v TPV AUTOMOTIVE.

 

 

The post TPV AUTOMOTIVE prejel zlato in kar 4 srebrna priznanja za inovativnost appeared first on Skupina TPV.